Walvissen kijken op Gran Canaria

Privacybeleid

DOLPHIN & WHALES S.L., met C.I.F. B- 35522788, informeert u, in overeenstemming met artikel 5 van de Organieke Wet 15/1999 van 13 december betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens, met betrekking tot het recht op informatie, dat de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt zullen worden verwerkt en automatisch zullen worden opgenomen in de bestanden met persoonlijke gegevens, naar behoren geregistreerd in de R.G.A.E.P.D., waarvoor DOLPHIN & WHALES S.L. verantwoordelijk en beheerder is, waar de persoonlijke gegevens worden verzameld en opgeslagen met het doel alle formaliteiten in verband met de gestelde vraag uit te voeren, waarvan de beheerder en manager DOLPHIN & WHALES S.L. is, waar de persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen, met het oog op de uitvoering van alle procedures in verband met de gestelde vraag. U hebt het recht om uw recht van toegang, rectificatie, annulering en verzet met betrekking tot uw persoonsgegevens (ARCO RIGHTS) uit te oefenen, mits u uw identiteit bewijst, door een e-mail te sturen naar het volgende adres 
per e-mail (adres vermelden)/door middel van een ingevulde aanvraag aan DOLPHIN & WHALES S.L., met maatschappelijke zetel te Avenida Los Guaires, nummer 40, postcode 35120, Patalavaca, Mogan- Las Palmas. 
DOLPHIN & WHALES S.L. garandeert de bescherming van uw persoonlijke gegevens, het correcte gebruik van de persoonlijke informatie, de volledige vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens in onze bestanden, evenals de volledige naleving van de verplichtingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke gegevens.