Walvissen kijken op Gran Canaria

Privacybeleid

DOLPHIN & WHALES S.L., met C.I.F. B- 35522788, informeert u, in overeenstemming met artikel 5 van de Organieke Wet 15/1999 van 13 december betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens, met betrekking tot het recht op informatie, dat de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt zullen worden verwerkt en automatisch zullen worden opgenomen in de bestanden met persoonlijke gegevens, naar behoren geregistreerd in de R.G.A.E.P.D., waarvoor DOLPHIN & WHALES S.L. verantwoordelijk en beheerder is, waar de persoonlijke gegevens worden verzameld en opgeslagen met het doel alle formaliteiten in verband met de gestelde vraag uit te voeren, waarvan de beheerder en manager DOLPHIN & WHALES S.L. is, waar de persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen, met het oog op de uitvoering van alle procedures in verband met de gestelde vraag. U hebt het recht om uw recht van toegang, rectificatie, annulering en verzet met betrekking tot uw persoonsgegevens (ARCO RIGHTS) uit te oefenen, mits u uw identiteit bewijst, door een e-mail te sturen naar het volgende adres 
per e-mail (adres vermelden)/door middel van een ingevulde aanvraag aan DOLPHIN & WHALES S.L., met maatschappelijke zetel te Avenida Los Guaires, nummer 40, postcode 35120, Patalavaca, Mogan- Las Palmas. 
DOLPHIN & WHALES S.L. garandeert de bescherming van uw persoonlijke gegevens, het correcte gebruik van de persoonlijke informatie, de volledige vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens in onze bestanden, evenals de volledige naleving van de verplichtingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke gegevens.

WETTELIJKE OPMERKING: In overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 679/2016, van 27 april (RGPD) en Organieke Wet 3/2018, van 5 december, Bescherming van Persoonsgegevens en Garantie van Digitale Rechten (LOPDGDD.) ), de informatie in deze e-mail en, indien bijgevoegd, de bijgevoegde bestanden zijn exclusief en strikt vertrouwelijk voor de exclusief genoemde ontvanger. Als u het per ongeluk hebt ontvangen en gelezen omdat u niet de genoemde ontvanger bent of om welke reden dan ook op de hoogte bent, wordt u op de hoogte gesteld van uw status en informeren wij u dat u hetzelfde e-mailadres moet melden en verder moet gaan met uw contact Verwijderd of verwijderd Wij informeren u dat het kopiëren, gebruiken, openbaar maken, distribueren, wijzigen, indienen, reproduceren en communiceren van dit bericht en de bijgevoegde bestanden aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming strikt verboden is in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. In dit geval kan dit een inbreuk vormen op de vertrouwelijkheid / gegevensbescherming en kan dit leiden tot de relevante wettelijke verantwoordelijkheden in overeenstemming met de toepasselijke EU- en nationale regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.