Walvissen kijken op Gran Canaria

Wijzig tijd of datum van excursie

Het is geen probleem om het tijdstip of de datum van de excursie te wijzigen, zolang er maar plaatsen beschikbaar zijn en dit ruim van tevoren gebeurt.

Bel daarvoor tijdens kantooruren op 928 562229 of stuur een e-mail.

Een reservering annuleren 

Voor het annuleren van een reservering dient dezelfde procedure te worden gevolgd en zal, mits naar behoren gemotiveerd, het betaalde bedrag worden terugbetaald. 

Kan de maatschappij een excursie annuleren?

Indien de weersomstandigheden het zeilen om voor de hand liggende veiligheidsredenen niet raadzaam maken, zal het zeilen worden afgelast.
Een tour kan ook worden geannuleerd om andere redenen van overmacht buiten onze controle.

De maatschappij zal er altijd naar streven de passagiers zo spoedig mogelijk van de annulering op de hoogte te brengen.

In deze gevallen kan de reservering worden gewijzigd naar een andere dag of kan de reservering voor de excursie kosteloos worden geannuleerd.