Walvissen kijken op Gran Canaria

Delfín de dientes rugosos (Steno bredanensis)

Hun merkwaardige gewoonte om "in formatie" te zwemmen maakt van deze soort een al van veraf gemakkelijk te herkennen.

Zij worden gewoonlijk gezien in kleine familiegroepen, tussen 10 en 20, en kunnen zich soms verzamelen in groepen van wel honderd individuen.

De ruig-getande dolfijnHij komt voor in tropische en warme gematigde wateren. 

Het is een soort die zich bijna altijd ophoudt in diepe wateren ver van de kust, meestal voorbij het continentaal plat. Het is echter niet ongewoon dat ze in bepaalde gebieden van onze eilanden dicht bij de kust worden aangetroffen.

Hoewel ze verward kunnen worden met andere soorten, zoals de tuimelaardolfijn, kunnen van dichtbij enkele duidelijke verschillen worden waargenomen, zoals het gladde profiel vanaf de meloen tot aan de bek, witte lippen, een meer terugwijkende rugvin en soms lichte of rozeachtige vlekken op het ventrale en laterale gebied.

Er zijn duiken van 70 meter en tot 15 minuten geregistreerd, maar men vermoedt dat ze dieper kunnen gaan.

Hij voedt zich met vis en koppotigen.


Ze worden tot 2,50 m lang en wegen 150 kg.